Guide: Bundmaling af båd 2023

Senest opdateret 5. maj 2023

Produkterne der linkes til kan være affiliate links, og skal derfor betragtes som annoncer. Det betyder, at hvis du køber via et af af disse links, så modtager jeg en mindre kommission, som indgår i driften af denne side. Din pris forbliver uændret.

Når foråret melder sin ankomst er det tid til forårsklargøringen, og herunder det faste ritual med at bundmale sin båd, så den ikke bliver et flydende hotel for ruer og andet begroning. 

Alt efter bådtype, brugsmønster og pengepung er der forskellige muligheder som jeg gennemgår i denne guide

Hvilken type bundmaling skal jeg vælge?

Langt de fleste bundmalinger er biocidbaserede. Det vil sige at de indeholder et eller flere giftstoffer, som gør bunden uattraktiv som levested for ruer og andet begroning. Det mest almindelige biocid er kobberbaserede forbindelser såsom kobberoxid og kobberthiocyanat, nogle bundmalinger indeholder i tillæg hertil også andre biocider.

Det er dog i nogle tilfælde slet ikke tilladt at bruge biocidholdig bundmaling. Det gælder hvis:

  • Båden ligger i ferskvand, eller
  • Båden vejer under 200 kg, med mindre
    • Båden har fast bådplads i en A- eller B-havn
    • Båden er bygget af træ og befinder sig i saltvand

Gør en af ovenstående faktorer sig gældende for dig, eller ønsker du blot at vælge en mere miljøvenlig bundmaling, så findes der mere mijøvenlige alternativer til biocidholdige bundmalinger, som kan anvendes. I ferskvand er begroningen også væsentligt mindre end i saltvand.

Har du en båd med aluminiumsskrog må du ikke anvende kobberbaseret bundmaling. Kobberet kan gå i forbindelse med aluminiumen hvilket kan have alvorlige konsekvenser.

Miljøvenlig bundmaling til ferskvand og saltvand

Skal du sejle i ferskvand eller ønsker du bare at passe ekstra godt på vores havmiljø, så skal du have en biocidfri bundmaling, så du ikke afgiver giftstoffer til vandmiljøet. Disse bundmalinger virker som oftest ved at skabe en meget glat overflade, der gør det umuligt for mikroorganismer at hæfte sig fast. Et godt bud er Hempel SilicOne.

Silikonebaserede bundmalinger

En del af de biocidfrie bundmalinger benytter sig af silikoneteknologi til at skabe en overflade, der er så glat, at ruer og andre organismer ikke kan hæfte sig fast. Udover at holde din bund fri for begroning har det faktisk også den fordel at det sænker friktionen mellem båd og vand, så du kan forbedre din brændstoføkonomi, og for hurtigtgående både potentielt også deres topfart. Af samme årsag benytter Molslinjen også silikone baseret bundmaling til deres hurtigfærger, hvilket giver en energibesparelse på 3,7%. Og det løber jo op når man sejler i pendulfart mellem Jylland og Sjælland hver eneste dag.

Hempel Silic One

Hempel SilicOne er som navnet antyder en silikone baseret bundmaling, som får mange roser. Den er flere gange blevet kåret som bedst i test, også selvom den var i konkurrence med biocidholdige bundmalinger.
Bemærk at den blå udgave klarer sig væsentligt bedre i test end de andre farver.

Practical Boat Owner 2022
Editors Choice – 5/5 stjerner

Bådmagasinet 2018
Vinder miljøskånsom & overalt vinder

Sådan gør du

Første gang du skal anvende Hempel Silic One, skal der investeres tid og penge i at påføre det korrekt.

Hvis du har en tidligere bundmaling i god stand, kan du påføre en sealer (Hempel’s Silic Seal) så du slipper for at skrabe det hele af, men hvis der er for mange lag af den nuværende bundmaling, så er der ingen vej uden om at få det skrabet i bund. Men det skulle du jo også have gjort, hvis du ville fortsætte med den eksisterende løsning.

Hvis du har en bund fri for eksisterende bundmaling, skal den behandles med Hempel light primer. Har den allerede epoxy behandling kan du nøjes med et lag, men er den helt uden epoxy skal den have 5 lag light primer. Før du kan gå videre til næste skridt: Hempel Silic One Tie Coat.

Hempel Silic One Tie Coat anvendes for at sikre binding mellem Silic One og Light Primer eller Silic Seal. Der skal påføres et lag Tie Coat og så skal der påføres Silic One indenfor 8-48 timer alt efter temperatur, og yderligere et lag.

Det skal du bruge

Hempel’s Silic Seal – Hvis du skal påføre det oven på din eksisterende bundmaling

Annonce

eller

Hempel Light Primer – Hvis din båd er ny eller har renset tidligere bundmaling af

Annonce

Hempels Silic One Tie Coat – Så Silic one kan hæfte

Annonce

Hempels Silic One – Vælg din farve

Blå:

Annonce

Rød

Annonce

Sort

Annonce

Selvpolerende bundmaling

Selvpolerende bundmaling virker ved at den er delvis opløselig, og derfor slides eller poleres overfladen under sejlads, så der hele tiden er friske biocider der kan frigives fra malingen, og derved forhindre begroning. 

Selvpolerende bundmaling er den mest populære type bundmaling til især sejlbåde, men er også god til langsomtgående motorbåde. Selvpolerende bundmaling behøver ikke at blive slebet ned hvert år, man kan nøjes med at vaske den ren og så male oven på efter behov.

Efter et antal år vil der dog være opbygget så mange lag bundmaling at det er nødvendigt at slibe bunden ned til primeren igen og starte forfra. Det er et større arbejde, når det skal gøres, men derimellem er det nemt og forholdsvist budget venligt. Der findes dog flere løsninger til at undgå at skrabe bunden ren med jævne intervaller, f.eks. den meget populære VC17 bundmaling.

Helt generelt er en selvpolerende bundmaling et sikkert valg, som virker godt uanset brand osv. pga biociderne. Det man får med premium mærkerne er bedre dækkeevne, længere interval fra påføring til søsætning osv.

Hård bundmaling

Hårde bundmalinger er ikke designet til løbende at blive slidt ned, men er derimod hårde og holdbare. Det giver den fordel at bunden kan gøres meget glat, hvilket er en fordel ved kapsejlads. Derudover har du brug for en mere holdbar bundmaling på hurtigtgående motorbåde, og trailerbåde, da de er udsat for langt mere friktion og slid på skroget.

Hårde bundmalinger forudsætter typisk at skroget bliver slebet hvert år inden påføringen af et nyt lag bundmaling, for at sikre at det kan hæfte. Hvilket indebærer mere arbejde end ved selvpolerende bundmalinger. Igen vil jeg dog fremhæve VC17, der udmærker sig ved at være en hård bundmaling, der kræver minimal indsats at vedligeholde.

VC17

International VC17 er en meget populær bundmaling, der fungerer på næsten alle typer både (undtaget aluminiumsskrog). Det særlige ved den er at det er en tyndfilmsmaling, hvor lagene er meget tynde, kun 6 mikron når laget er tørt, i modsætning til selvolerende bundmaling som typisk anbefales påført i en tykkelse på 100 mikron. Det betyder i praksis at man kan påføre nye lag år efter år, uden at der nogensinde opbygges så tykt et lag at det er nødvendigt at skrabe bunden ren for malingslag.

Første gang der skal VC 17 på kræver det dog en større indsats. VC17 virker kun, hvis overfladen er helt plan og fri for ujævnheder. Derfor skal bunden slibes helt ned, og spartles og primes med producentens primer, VC tar2, for at sikre en optimal overflade.

Tilgengæld er det super nemt at bundmale de næste mange år.

Coppercoat

En anden bundmaling der gør vedligeholdelsen endnu nemmere end VC17 er Coppercoat, her påfører du simpelthen en vandbaseret epoxy maling iblandet kobber, og så skal du eller ikke foretage dig andet end at rense bunden med en børste, når du tager båden op de næste 10år+. Coppercoat kan også bruges på aluminiumsskrog selvom der er kobber i, da det er indkapslet i expoxyen.

Coppercoat påføres oven på en epoxyprimer, som selvfølgelig skal være helt i orden, hvis resultatet skal blive godt. Coppercoat koster ca 300 kr pr kvadratmeter ved 4 lag som er anbefalingen. Så der skal investeres lidt fra starten, men på den lange bane er det både en billig og ikke mindst miljøvenlig bundbehandling.

Blød bundmaling – Bundmaling til træbåde

Blød bundmaling bruges typisk kun på træbåde f.eks. fiskekuttere. En blødbundmaling fungerer lidt ligesom en selvpolerende, ved at den gradvist opløses hvorved aktivstofferne frigøres, men den tager det skridtet videre og er selveroderende. Dvs den er egentlig ikke afhængig af båden sejler for at opløses.

Det giver næsten kun mening at bruge en blød bundmaling hvis du har en træbåd, men den kan også anvendes på glasfiberbåde. 

Kilder:

https://mst.dk/kemi/biocider/borger-og-biocider/bundmaling-til-fritidsbaade/regler-om-bundmaling/
https://www.molslinjen.dk/om-molslinjen/samfundsansvar/energibesparelse-med-silicone-bundmaling

Skriv en kommentar